Search
FACULTY OF EDUCATION

Contact With Us!

İletişim Bilgileri

Birim Adres:

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Birim Sekreterlik Tel:

90 (436) 249 49 49

Birim Sekreterlik E-Mail:

egitimfakultesi@alparslan.edu.tr